identicon
Josh Schneider Weiler

Người dẫn chương trình của podcast cuộc sống bóng đá này. Đã từng được gọi là Messi của bộ sưu tập áo choàng. Di cư từ Mecca of Basketball (New York) đến Mecca of Football (London).

Bản tin