identicon
Tiến sĩ John Sanders

John Sanders, một cựu nhà giáo dục trưởng thành, sống ở Manchester nhưng không thể ủng hộ Liverpool FC. Kể từ khi nghỉ hưu, ông đã trở lại nghiên cứu lịch sử và viết về tình yêu khác của mình: bóng đá. Trò chơi, cho tất cả các lỗi và sự thất vọng của nó, tiếp tục mê hoặc anh ta.

Bản tin