kqbd vl world cup châu âu Chính sách bảo mật

Football Paradise LLP đã xây dựng ứng dụng Paradise Football Paradise như một ứng dụng thương mại. Dịch vụ này được cung cấp bởi Football Paradise LLP và được sử dụng như là.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nếu có ai quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại Paradise Paradise trừ khi có định nghĩa khác trong Chính sách bảo mật này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên đầy đủ, email, ảnh hồ sơ. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi giữ lại và được sử dụng như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để xác định bạn.

Liên kết đến Chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng bởi ứng dụng

Nhật ký dữ liệu

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp có lỗi trong ứng dụng, chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn có tên là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ của thiết bị Internet (IP IP,), tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thời gian và ngày sử dụng dịch vụ của bạn và các số liệu thống kê khác .

Bánh quy

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng làm số nhận dạng độc đáo ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong thiết bị của bạn.

Dịch vụ này không sử dụng các cookie này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã và thư viện của bên thứ ba sử dụng cookie cookie để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng một số phần của dịch vụ này.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân của bên thứ ba vì những lý do sau:

  • Để tạo điều kiện cho dịch vụ của chúng tôi;
  • Để cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi;
  • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến dịch vụ; hoặc
  • Để hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng về dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo vệ

Chúng tôi coi trọng niềm tin của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện bảo vệ nó được chấp nhận thương mại. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Trẻ em quyền riêng tư

Các dịch vụ này không giải quyết bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư của mình. Vì vậy, bạn nên xem xét trang này định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại [Email được bảo vệ]

Bản tin