Câu hỏi Marin

Dòng thời gian: 28 tháng 4 năm 2012 Một trong những ngày đó cho một người hâm mộ Chelsea - là

Tôi vừa nói với anh ấy để tắt?

Sự thật về bóng đá

Truth Truth, người tin rằng David Hume Hồi Springs từ cuộc tranh luận giữa những người bạn. Tôi không hoàn toàn chắc chắn những gì ông…

Anh hùng hay dân làng?

Ghét hay không ghét

Bất chấp sự tán tỉnh công khai của Ferguson với Robin Van Persie, nhưng tôi, không bao giờ thực sự tin rằng điều đó

Bí mật thương mại

Chúng tôi đã gửi một giá thầu cho Robin Van Persie. Có lẽ không có quá nhiều từ,…

Trò chơi quý ông

Mặc dù chúng tôi đã đặt tên cho trang web của chúng tôi ‘Park Football Paradise (FP cho mục đích trò chuyện không chính thức), chúng tôi, chúng tôi,

Bản tin