identicon
Barrie Davies

Tôi sống ở Dunfermline, Scotland và hỗ trợ đội địa phương, Dunfermline Athletic. Khi điều đó trở nên quá căng thẳng, tôi thư giãn bằng cách đọc sách về tất cả các loại chủ đề chiết trung. Đương nhiên, tôi xem rất nhiều bóng đá và có một sự yêu thích đặc biệt đối với các giống người Scotland và Hà Lan.

Bản tin