identicon
Charlie Wilbraham

Nghiên cứu chính trị & quan hệ quốc tế tại Bristol, cho ăn quan tâm đến bóng đá như một phương tiện để thay đổi. Người yêu của rap ngầm, văn học cấp tiến & Xabi Alonso.

Bản tin