Alex Dieker

Alex là một người hâm mộ và nhà văn có trụ sở tại Hoa Kỳ với niềm đam mê đặc biệt đối với bóng đá Hà Lan.Công việc của anh ấy bên ngoài FP có thể được tìm thấy trên Crossbarbost.nl hoặc trên Twitter của anh ấy, @ALEX_DIEKER.

Ajax và Lớp 2019

Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả là một giấc mơ? Lớp được gọi là năm 2019. Các chuyến thăm mùa hè

Bản tin